Kültür-gen

Kültür-Gen Uygulaması Nedir? Mizaç merkezli kişilik modeli olan Enneagram’ı temel alarak hazırlanmış, mizacınızı belirleyen bir uygulamadır.

Nasıl çalışır?

Arka planda çalışan algoritma ile teste verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak sizin Enneagram 9 mizaç yapısına bağlı olarak ana mizaç/ kanat (ikincil) mizacınızı tespit eder ve Özelliklerinize uygun mizaç raporunuzu verir.

Amerikan Kültür Kolejleri Mizaç Merkezli Eğitim Yaklaşımı:

Kültür-Gen: Kültür-Gen çocukların doğuştan getirdikleri temel psikolojik özellikleri olan mizaçlarını dikkate alan bir eğitim ve rehberlik yaklaşımıdır.

Mizaç merkezli kişilik modeli olan Enneagramı temel alarak hazırlanmış eğitim ve rehberlik çalışmalarının okullarımızdaki sistematik uygulamalarından oluşmaktadır.