İngilizce Temelli Yabancı Dil Eğitimi

Amerikan Kültür Kolejleri olarak vizyonumuz, uluslararası tanınırlığı olan, herkes tarafından tercih edilebilen, çeşitlendirilmiş yaşam alanlarına sahip, güncel eğitim sistemleri ile hayat başarısına ulaştıran, üreten ve toplumun geleceğini belirleyen, mutlu ve başarılı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. İngilizce dili alan eğitimindeki hedefimiz, öğrencilerimize İngilizce dilini edindirerek günümüzün “lingua franca”sı  olarak tanımlanan İngilizce dili yeterlilikleri ile global ölçekte kendilerini ifade edebilme ve akademik alanlarda yer edinme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. 

Okullarımız, her öğrencinin bireysel farklılıklarının tanındığı ve değerlendirildiği bir eğitim öğretim ortamı içinde, öğrencilerimizin öğrenme merakının gelişmesi gerektiğine, bireysel öğrenmelerinin sorumluluklarının kazanıldığı öğrenme ortamlarında akademik mükemmeliyete de erişilebileceğine inanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce dilini yaşayarak öğretmek, hedef dilde öncelikli olarak iletişim kurmayı amaçlayarak, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, her öğrencinin fikirlerini sözel ve yazılı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Bu da konuşma ve dinlediğini anlama odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Amerikan Kültür kolejlerinde erken çocukluk döneminden başlayarak tüm ders içi ve ders dışı dil edinim ve öğrenim etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.

Canlı İngilizce Konuşma Dersleri #AKK TALKS

Yabancı dil eğitiminde öne çıkan uygulamalarımızdan biri de öğrencilerimizle haftalık olarak yaptığımız “AKK TALKS” uygulamasıdır. Bu uygulamada; öğrencilerimiz ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle en fazla 12 kişilik gruplarda ORACY metodoloji ile planlanmış konuşma etkinliklerini çevrimiçi olarak gerçekleştirirler. 

AKK TALKS yıllık programı, öğrencilerin okulda karşılaştıkları İngilizce dili eğitimi programını destekler içeriklerle hazırlanmaktadır. Böylelikle, Amerikan Kültür Kolejleri yeni çağın gereksinimi haline gelen hibrit öğrenme modelini de hayata  geçirmektedir. 

Çift Dilli Eğitim Modelimiz #Anadil #İngilizce

Erken çocukluk döneminden başlayarak, ilkokul sürecinde de sınıfta, ders dışı alan ve etkinliklerde sınıf öğretmenine eşlik eden İngilizce öğretmenlerimiz için temel hedef öğrencilerimizi hedef dile maruz bırakmaktır. Böylelikle, okullarımızda İngilizce dili, yabancı dil olmaktan öte ikinci bir dil olma sınıflamasına alınmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya konan bu model, ülkemizin demografik ve kültürel özellikleri de dikkate alınarak adapte edilmiş ve yıllar içinde Amerikan Kültür Kolejleri Çift Dilli Eğitim Modeli ortaya çıkmıştır. 

İngilizce Dili Öğrenme ve Tasarımımız ve Öğrenme Ortamlarımız

Amerikan Kültür Kolejleri öğrencilerinin sınıf içi eğitim öğretim müfredatları yanı sıra sınıf dışı uygulamalarla ( extracurricular ) İngilizce dilini kullanmaları ve performansa dönüştürmeleri için çok sayıda etkinlik içeriğine sahiptir. Kademe geçişleri dil portfolyosu sunumları, İngilizce münazara, MUN (Model United Nations) Konsey çalışmaları, İngilizce drama ve tiyatro sahne etkinlikleri, uluslararası sanal sınıf değişim programı, Avrupa Diller günü Avrupa Konseyi etkinlikleri bu etkinliklerin bazılarıdır.

Hibrit ve Ters Yüz Öğrenme modellerimiz kapsamında, okul saatleri dışında öğrencilerimizin kullandıkları dijital öğrenme sistemleri ile İngilizce dili öğrenimini kişiye özel hale getirmekte, öğrenmelerinin gelişimini dijital olarak takip edip geliştirmekteyiz. Öğrencilerin dijital platformlar üzerinde yaptıkları tüm çalışmalar izlenebilmekte ve etkili bir geribildirim ile gelişim sistemi uygulanmaktadır.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Birleşik Krallıkta bulunan ofisimiz ve Yaz Dil Okulumuz ile uluslararası eğitim programları düzenlemekte ve öğrencilerimizin ülke sınırlarını öğrenme alanları fırsatları ile aşmalarını sağlamaktayız.

İngilizce dili eğitim programlarımızda kullandığımız yayın ve dijital kaynaklarımız CEFR (Common European Framework) standartları ile hazırlanmış uluslararası akredite programlara sahiptir. Böylelikle uluslararası geçerliliğe sahip bir İngilizce dili eğitim programına sahip olmanın ayrıcalığını ve kalite güvencesini taşımaktayız.DİPLOMA ve SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğrencilerimize, ulusal diplomamıza ek olarak, üyesi bulunduğumuz Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğrenime hazırlık ve kabul kurumu olan "College Board"un global olarak sunduğu sertifika ve diploma programlarına erişim fırsatları sunmaktayız.

Birleşik Krallık "Home School" Diploması programı kapsamında öğrencilerimiz 5. sınıftan 12. sınıfa kadar alacakları bazı dersler ile yurtdışı üniversite başvurularında kullanacakları sertifikalara da sahip olabilmektedirler.
EAQUALS AKREDİTASYON & KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) uluslararası bir dil eğitimini değerlendirme kuruluşudur.
Kurum, eğitim, müfredat, okul yönetimi, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme konularının yanı sıra, eğitim kurumunun Yönetim ve Organizasyon, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenme Ortamı, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları gibi alanlarda da okulun kalite standartlarını denetleyen ve akreditasyon veren bir kuruluştur.
Amerikan Kültür Kolejleri dil eğitim programları, Eaquals tarafından yapılan yönlendirmeler ve standardizasyon çalışmaları ile denetlenmektedir.