Misyon & vizyon

Vizyonumuz

Uluslararası tanınırlığı olan, herkes tarafından tercih edilen, çeşitlendirilmiş yaşam ve öğrenme alanlarına sahip, güncel eğitim sistemleri ile hayat başarısına ulaştıran, üreten ve toplumun geleceğini belirleyen mutlu ve başarılı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.

Amerikan Kültür Kolejleri olarak, her öğrenciyi potansiyeline ulaşmaları için teşvik ediyor, onlara bilgi, karakter ve liderlik becerileri kazandırıyoruz.

Misyonumuz

Kendini ifade edebilen, özgüvenli, bireyselliğini koruyabilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, kendini geliştirebilen ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığına sahip, uluslararası standartlarda ingilizce diline hakim ve yetkin, etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, dünya vatandaşlığı sorumluluğuna sahip, spora ve güzel sanatlara ilgi duyan, akademik olarak bir üst eğitim kademesine geçiş yeterliliği taşıyan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmektir.

İlke ve Değerlerimiz

Amerikan Kültür Kolejleri olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz, çalışmalarımızın kalitesinin sürekliliğini, güvenilirliğini ve saygınlığını korumak üzere bizleri vizyonumuza götüren yapı taşları olarak öne çıkmaktadır. Karar alma süreçlerimizde değerlerimiz bize rehberlik eder; karşımıza çıkan sorunları çözerken bize değerlerimiz ışık tutar.

  • Çocuğun üstün yararını gözetmek,

Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişiminin sağlanabilmesi için öncelikli olarak çocuğun haklarının ön planda tutulması ve faydasının gözetilmesi ilkesini benimseriz. 

  • Yaratıcı ve açık fikirli olmak,

Özgün ve sosyal yararlılığı olan ürünler veya fikirler üretebilme becerisini önemser, teşvik eder  ve değer veririz. Fikir çeşitliliğine, farklı argümanlara ve yeni bilgilere karşı açık olmayı teşvik ederiz. 

  • Sürekli gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin takipçisi olmak,

Temel motivasyonumuz, her geçen gün bir önceki güne oranla daha iyi olma durumu oluşturacak motivasyonu sağlamaktır. Öğrenmenin yaşam boyu sürdüğüne inanırız ve kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliği için gerekli becerilerin desteklenmesi için çalışırız. 

  • İletişim yoluyla açık ve dürüst ilişkiler kurmak,

Uzun vadede güvene dayalı sağlam ilişkiler kurmak adına gerçek anlamda dürüst ve açık bir iletişim kurmanın gerekliliğine inanırız. Söylem – Eylem birliğinin sağlanması adına gerekli yaklaşımları değerli buluruz. 

  • Sosyal duyarlılık ve paylaşımcılık anlayışına sahip olmak,

Dünyanın kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak sürdürülebilir yaşamı ve gelecek kuşakları gözetiriz. Toplumumuza, insanımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumlu ve şeffaf davranırız. Yaşadığımız toplum ve dünyadaki olaylar üzerine düşünür, tartışır, ihtiyaç duyulan konularda fikir üretir, sorumluluk üstlenir, karşılaşılan  aksaklıklar ve eksiklikler için çözümler sunmak üzere bireysel ve kurumsal inisiyatif kullanmayı önemseriz. 

  • İşbirliğinin gücüne inanmak,

Bilgi ve deneyimi paylaşarak, kendimize ve birbirimize güvenir, birlikte öğrenmenin gücüne inanırız. Farklılıklarımızı ayrıcalık olarak kabul ederek başarırız. İşbirliği ile gerçekleşecek takım ve ekip başarılarını, bireysel başarının üstünde tutarız. 

  • Geleneklere, kültürel mirasa, etik değerlere önem vermek,

Geçmişimizi tanımak ve geçmişten aldığımız değerleri koruyarak geleceğe aktarırken, evrensel değerler ile harmanlanmış geleneksel değerlere dair duyarlılık geliştirmek temel amaçlarımızdandır.