SOSYAL ETKİNLİKLER

Amerikan Kültür Kolejleri eğitim-öğretim programlarında öğrencilerimize akademik kazanımlar vermenin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile desteklenen sosyal etkinlikler büyük değer görür. Çünkü, bizler bir çocuğun bütüncül gelişimini önemseriz. Bu tür etkinlikler öğrencilerin gelişimlerinin çok boyutlu bir şekilde devam etmesini destekler.

Tüm bu sosyal etkinlik çalışmaları; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini destekleyen, zamanı etkin kullanma becerisi kazandıran, öz yönetim becerilerini hayatın içine entegre ederek kazandırmaya çalışan etkinliklerdir.

Yarışmalar, proje çalışmaları, tiyatro, müzik, şiir dinletisi, geziler, sportif faaliyetler, sergiler, konferanslar, törenler, kurum ziyaretleri ve kulüp çalışmalarımız gibi etkinlikler öğrencilerin hayata bakış açıları geliştirmek ve meslek seçimlerini etkileyecek beceriler kazanmalarını da sağlar.

Kulüp Çalışmalarımız

Kulüp çalışmalarımız öğrenci ihtiyaçları, motivasyonları, ilgi alanları ve yaş dönemi gözetilerek fırsat yapısı altında şekillendirilir ve okullarımızın özel tasarlanmış etkinlik alanlarında uygulanır. 

  • Sanat Kulüpleri
  • Spor Kulüpleri ve Takım Çalışmalarımız
  • Kültür ve Bilim Kulüpleri 
  • Sahne Performansları: Yıl sonu gösterileri, Tiyatro geceleri, Şiir dinletileri, Okuma bayramı, İngilizce dili portfolyo sunumları, Türkçe ve İngilizce münazaralar.
  • Okul Gezilerimiz: Geleneksel çadır ve gökyüzü gözlem kamplarımız, Ünite kazanımlı müze, ören yeri ve tarihi alan gezilerimiz.
  • Geleneksel Şenliklerimiz: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Yeni Yıl, Mezuniyet Günü, Bilim ve Teknoloji şenliklerimiz.
  • Proje Çalışmalarımız

Sosyal sorumluluk anlayışımız karşılık beklemeden elindekini vermeye ve paylaşmaya dayanmaktadır. Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızda yer alan dayanışma ve yardımlaşma kavramları geleneksel olarak geçmişten günümüze içinde yaşadığımız toplumun kültürünün yapı taşlarıdır. Okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin gönüllülüğü öğrenmeleri ve yeni fikirler geliştirmeleri için zaman ayrılması vazgeçilmez önceliklerimizdendir. Bu bağlamda, okullarımız tüm paydaşlarımızın katılımları teşvik edilerek kermes ve öğrenci etkinliklerinden elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasından, özel günlerde gıda ve erzak yardımlarına kadar  çeşitli ve düzenli faaliyetler gerçekleştirir. 

Amerikan Kültür Kolejleri çalışanları, öğrencileri ve diğer tüm paydaşları ile , toplumun karşılaştığı sorunlara ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi ise “sosyal fayda üretmek” başlığı altında değerlendirmektedir. Sosyal fayda üretmek ve bu çalışmaların sürdürülebilir olmasını sağlamak adına, okullarımızın yaklaşımı,  sosyal girişimcilik ve liderlik becerileri geliştirecek programları önemsemek üzerine öne çıkmaktadır. Her yıl gerçekleştirilen bilim şenliklerimizde toplumsal fayda odaklı projelerimize rastlayabilir, sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliklerimizi takip edebilirsiniz. Bir eğitim kurumu olarak varoluş nedenimizi asla unutmuyor, gerek içinde bulunduğumuz toplum gerekse küreselleşen dünyamız için fayda üretmeye odaklanıyoruz.