Tarihçe

Ülkemizde eğitim hizmetleri vermekte olan Amerikan Kültür Kolejlerinin tarihsel öncelikli amacı:

Eskiden de olduğu gibi bugün de yaşadığımız ülkeyi ve kültürü yüceltmek; kendi milli kimliğini kazanmış, özümsemiş öz kimlikli, kişilikli bireylerle ülkemize ve kültürümüze değer kazandırmaktır. Kuruluşumuzun öncelikli amaçlarından biri de global dünyada sınırları kalkmış bir  ekonomik pazarda var olabilen kaliteli ve nitelikli öğrenci yetiştirmeye odaklanmış olmasıdır.  

Okullarımızın Dil Eğitim Programları 2012-R0006 kodu ile Avrupa Konseyi tarafından  onaylanmış ve akredite edilmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz yabancı dil yönünden Avrupa Birliği ülkeleri öğrencilerinin sahip olduğu tüm eğitim haklarına sahip olurlar.

Okullarımızın en  önemli özelliklerinden bir tanesi Bilingual – Çift Dilde Eğitim modelimizdir. Bu modelde  okulumuzda İngilizce bir ders değildir, bir yaşam biçimi ve bir iletişim aracıdır. Öğrencilerimiz  İngilizceyi öğrenmez, edinirler. Bütün derslerimiz ve konularımız İngilizce desteği ile ilerler.  Ders öğretmenimizin yanındaki İngilizce Eğitim Koçu, ders sırasında ve dersin sonunda  öğrencinin derse İngilizce katılımını sağlar. Böylelikle Amerikan Kültür Kolejleri İngilizce eğitim modelini  alan her öğrenci  akademik hayata ana dili gibi İngilizce biliyor olarak bir adım önde başlar ve böylelikle uluslararası  üniversitelerden burs ve eğitim davetleri alabilir.

Okulllarımız çocuklarımızın ; çağdaş, yaratıcı, sosyal, yabancı dilde kendini ifade edebilme  becerisini geliştirmelerini destekleyen ve gelişen teknolojiyi de buna uyarlayan bir öğrenme ortamı sunar. Tüm birimlerimizde hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek, sağlıklı,  aktif, yaratıcı, araştırmacı bireyler yetiştirerek onlara en iyi koşulları hazırlayıp, onları  geleceğe güvenle kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Okullarımız mizaç temelli eğitimle ‘’ Her bireyin bir dünya’’ olduğunu ve her bireyin kendine has bir mizacı ,tarzı ,tavrı olduğunu kabul ederek toplum içerisindeki bireyselliğe ayrıca önem verir. Amerikan Kültür Kolejleri eğitime salt akademik başarı olarak bakmaz. Sağlıklı birey ve toplumun ana kaynağının sanattan,sosyal ve kültürel aktiviteden oluştuğunu bilir ve programlarını buna göre ayarlar. Rehberlik servisimiz her daim öğrenci ile iç içe ve velilerimizle iletişim halinde olup öğretmen,  öğrenci ve veli arasında köprü durumundadır. Okullarımızın en güçlü yanlarından bir diğeri  ise iletişimdir. İdare-öğretmen-öğrenci-veli etkileşimine değer verir , ön sırada tutarız. Birlikte yapılan kahvaltılar,yemekler , geziler,  sanatsal faaliyetler ,önemli gün ve tarihler ; sosyal yardımlaşma ve kültürel faaliyetler kurumlarımız için çok önemli ve değerlidir. 

Birlikte güçlü olduğumuzu biliyor ve kabul ediyoruz…