Akademik çalışmalar

Amerikan Kültür Koleji, yenilikçi eğitim programları ve yöntemleriyle öğrencilerine uluslararası standartlarda, yüksek nitelikli, çok yönlü eğitim sunuyor. Okulumuz, öğrencilerimize sadece bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda öğrenmeyi yaşam boyu süren bir yolculuk olarak görmektedir. Okulumuzun akademik programlarına ve özelliklerine dair bilgi:

Çift Dilli Eğitim: Erken çocukluk döneminden başlayarak, ilkokul sürecinde de sınıfta, ders dışı alan ve etkinliklerde sınıf öğretmenine eşlik eden İngilizce öğretmenlerimiz için temel hedef öğrencilerimizi hedef dile maruz bırakmaktır. Böylelikle, okullarımızda İngilizce dili, yabancı dil olmaktan öte ikinci bir dil olma sınıflamasına alınmaktadır.

Bireysel Öğrenme Yaklaşımı: Her öğrenci benzersizdir ve bu nedenle okulumuz, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarına uyum sağlamayı önemser. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerimiz, projeler aracılığıyla gerçek dünya deneyimleri kazanırlar. Araştırma yapma, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.

E-öğrenme Teknolojileri: Dijital teknolojilerin gücünü öğrencilerimizin lehine kullanırız. E-öğrenme platformları, öğrencilerimize her zaman ve her yerden erişim sağlar, böylece öğrenme sürecini esnek hale getirir. Öğrencilerimiz, çevrimiçi kaynaklar, interaktif materyaller ve çevrimiçi dersler aracılığıyla zengin bir öğrenme deneyimi yaşarlar.

Zenginleştirilmiş Akademik Programlar: Ana sınıfından itibaren ilkokul,ortaokul ve lise öğrencilerimiz  akademik alanlarda belirlenen kazanımlara paralel olarak hazırlanmış “zenginleştirilmiş akademik programlar” öğrencilerimizin en üst düzeyde bilgi edinmelerini sağlıyor. Tüm akademik dersler ek müfredatlar ile desteklenirken, Matematik ,Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri dersleri tüm sınıflar düzeyinde özel olarak hazırlanmış ve ileri müfredat programları ile zenginleştirilmiştir. Bu esnada kurumumuzca öğrencilerimize olimpiyat takımlarıyla ulusal ve uluslararası arenada kendilerini ve okulumuzu temsil etme yetisi de kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Sosyal Etkileşim ve İşbirliği: Akademik çalışmalarımız, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve işbirliği yapmalarına fırsat tanır. Sanal sınıf odaları, projeler ve grup çalışmaları, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını teşvik eder.

Değerler Eğitimi: Okulumuz, öğrencilerimize sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda karakter gelişimine de büyük önem verir. Empati, dürüstlük, sorumluluk ve etik değerler, öğrencilerimizin kişisel ve toplumsal büyümesinin temelidir.

Amacımız, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Bu nedenle, akademik çalışmalarımızı kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlarız.